MAT2001-05


NOTA: el grau de desenvolupament dels documents adjuntats és variable, segons el nivell acadèmic i la normativa present en el moment de la seva realització. L'objectiu, doncs, és que els lectors/les lectores puguin tenir idees i recolzament a l'hora de realitzar una recerca amb el seu alumnat.T
Í
T
O
L
R
E
S
U
M
I
N
F
O
R
M
E
P
Ò
S
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
A
C.
M
E
M
Ò
R
I
A
S
E
P
A
R
A
T
A
T
R
E
B
A
L
L
B
L
O
C
-
W
E
B
2001. Piensa globalmente, actúa localmente CAS CAS X X X X X X
2001. El agua y los jóvenes, ¿un futuro común?CAS
/
ENG
CAS X X X X CAS X
2002. El bosque mediterráneo, un espacio para la vida CAS CAS X X X X X X
2002. Les plantes medicinals a Alella. Receptes per al recordCAT CAT X X X X X X
2002. Estudi dels residus de l'escola. Un projecte de futurCAT CAT X X X X X X
2002. Juguem amb l'aigua CAT CAT X X X X X X
2002. Juga amb l'aigua, respecta la Terra CAT CAT X CAS X X X X
2002. Play with water, respect the Earth ENG ENG X X X X CAS X
2002. El món dels somnis CAT CAT X X X X X X
2002. El mundo de Tolkien X X X CAS X X CAS X
2003. Barras de pan. ¿por qué 1 kg. si pesa menos? CAS CAS X X X X X X
2003. Atapuerca: una web con historia CAS CAS X X X X X X
2003. La ecoclase CAS CAS X CAS X X X X
2003. Espacios naturales del mundo: un juego de conocimiento y conscienciación CAS CAS X CAS X X X X
2003. Estudio poblacional de huellas dactilares CAS CAS X X X X X X
2003. Estudio y diseño de un jardín escolar CAS CAS X CAS X X X X
2003. Los jóvenes en los deportes de élite CAS CAS X X X X X X
2003. Los bosques en una web CAS CAS X X X X X X
2003. Culturas del mundo. El mundo de las culturas: un juego educativo CAS CAS X X X X X X
2003. Afganistan: el país de les dones valentes CAT CAT X X X X X X
2003. El lince ibérico. El primer gato silvestre en peligro de desaparición después de 2000 años X X X X X X CAS X
2003. Estudio y catalogación de los fenómenos fluviotorrenciales en el Maresme Sur (Barcelona) CAS CAS X CAT
/
CAS
/
ENG
X X CAS X
2004. Proyecto arquitectónico para la construcción de un nuevo WTC CAS
/
ENG
X X CAS X X CAS CAS
2004. Un arbre, un poble, una vida CAT CAT X CAS X X X X
2004. La resistencia de los papeles X CAS X X X X X X
2004. Los secretos del agua embotellada CAS CAS X X X X X X
2004. Diseño de un generador eléctrico que utiliza agua de lluvia CAS CAS X X X X X X
2004. ¿Qué sabes sobre la Antártida? CAS CAS X X X X X X
2004. Efectes dels lleixius sobre diferents tipus de teixits CAT CAT X CAT
/
CAS
X X X X
2004. La visión panorámica del ojo en personas de diferentes edades CAS CAS X CAS X X X X
2004. Estudi biològic i social dels bessons CAT CAT X CAT X X X X
2004. Amb què ets més fàcil, amb el mòbil o amb la calculadora? CAT CAT X CAT X X X X
2004. Com som? CAT CAT X X X X X X
2004. Aproximación al universo: el movimiento de las manchas solares y la rotación del Sol CAS CAS X CAS X CAS CAS X
2004. Tatuatges i piercings CAT CAT X X X X X X
2004. El estrés, ¿es una enfermedad? CAS CAS X CAS X X X X
2004. El SIDA y el agua CAS CAS X X X X X X
2004. L'energia eòlica CAS CAS X X X X X X
2004. Quants colors té una fulla? CAT CAT X CAT X X X X
2004. Proyecto "Artemia salina" CAS CAS X X X X X X
2005. La regla, ¿miedo social o biológico a la pubertad? X CAS X X X X X X
2005. Proyecto "Escuelas Verdes". La educación ambiental en nuestra escuela CAS X X X X CAS CAS X
2005. Primeros pasos en un incendio. ¿Qué hojas queman antes? CAS X X X X CAS CAS X
2005. ¿Cómo afecta el color del iris a la salud de las personas? CAS X X X X CAS CAS X
2005. La escritura abreviada vs. la escritura tradicional: ¿un problema educativo? CAS X X X X X CAS X
2005. La influencia de la televisión en nuestra sociedad: la telebasura y el telecomercio CAS X X X X CAS CAS X
2005. Efecto de la temperatura y del tipo de fluido en el peso de una esfera X CAS X X X X X X
2005. Conocimiento de los problemas de la piel ante la exposición solar X CAS X X X X X X
2005. Estudi de la capacitat pulmonar a partir de l'inflament d'un globus X CAT X X X X X X
2005. La proporción áurea en algunos objetos cuotidianos X CAS X X X X X X
2005. El Fòrum... de tots? X CAT X X X X X X
2005. Minas de agua en Alella, ¿un circuito escondido? X CAS X ENG X CAS CAS ENG
T
Í
T
O
L
R
E
S
U
M
I
N
F
O
R
M
E
P
Ò
S
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
A
C.
M
E
M
Ò
R
I
A
S
E
P
A
R
A
T
A
T
R
E
B
A
L
L
B
L
O
C
-
W
E
B


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada