MAT2011-15


T
Í
T
O
L
R
E
S
U
M
I
N
F
O
R
M
E
P
Ò
S
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
A
C.
M
E
M
Ò
R
I
A
S
E
P
A
R
A
T
A
T
R
E
B
A
L
L
B
L
O
C
-
W
E
B
2013. Microbiologia i alimentació: anàlisi de l'efecte d'algunes espècies culinàries en diferents poblacions bacterianes CAT CAT X X X X X X
2013. Vallesans als camps de concentració (I) X X X X X X X X
2013. Mapa acústic d'Argentona X X X X X X X X
2013. Amb tot el cor, què en saps? X X X X X X X X
2013. Cosmètica i societat X X X X X X X X
2013. Projecte VST (I) X X X X X X X X
2013. Celiaquia, una malaltia amagada X X X X X X X X
2014. Trail running X X X X X X X X
2014.  Neurolingüística X X X X X X X X
2014.  Vallesans als camps de concentració (II) X X X X X X X X
2014. Anàlisi de l'eutrofització d'una bassa X X X X X X X X
2014. Aspirina i flors X X X X X X X X
2014. Pressió arterial i salut X X X , X X X X X X
2014. Sí, primer ministre! X X X X X X X X
2014. Publicitat i mitjans de comunicació X X X X X X X X
2014. El poder del rumor X X X X X X X X
2014. Combustió en espelmes X X X X X X X X
2014. Fitoxicitat per urea X X X X X X X X
2014. Genètica en la societat X X X X X X X X
2014. Projecte VST (II) CAT CAT CAT CAS X X CAT
/
CAS
CAS


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada