30/1/13

Club de Ciència - IES Argentona

Avui ha estat un dia molt emotiu, ja que els diferents grups s'han inscrit a l'Exporecerca Jove.

Durant la sessió d'avui hem canviat de situació. Hem anat a una de les sales d'informàtica i, donat que els informes estaven ja finalitzats, s'ha procedit a la inscripció dels treballs. Finalment, el grup d'Astronomia ha decidit participar directament a Ciencia en Acción - Adopta una Estrella, ja que tindan més temps de fer els estudis i millorar-los.

Podeu trobar més informació dels projectes i dels seus blocwebs a la pàgina del Club de Ciència "EUREKA" Argentona (>>)

Els grups de 3r, una vegada s'han inscrit, han ajudat als de 1r a fer la inscripció. Això es diu treball cooperatiu!!

Cap a la setmana de l'11-15 de febrer se sabran els treballs finalment seleccionats per participar a l'edició d'enguany de l'Exporecerca Jove.

Molta sort a tothom!!

Assessorament a la SI Dosrius

Avui ha estat la darrera sessió d'assessorament a la SI Dosrius, abans de la inscripció a l'Exporecerca Jove.

Un moment de la realització
de la fossa
Durant el matí del dia d'avui he treballat bàsicamtn amb el grup d'Aula Oberta i del seu treball sobre la construcció d'una pista de salt de longitud. Avui estaven esperant l'arribada de la Brigada Municipal per fer el forat de la fossa. Mentrestant, donat que l'informe ja està finalitzat, s'ha fet la inscripció a l'Exporecerca Jove. Realment, ho han fet amb molta il·lusió, gràcies també a l'empempta del seu tutor, el Bernat.

Posteriorment, he estat amb els grups de robòtica. En aquest cas, actualitzant les dades de cada un dels dos projectes que s'estan realitzant. La seva inscripció dependrà si els informes es poden finalitzar durant el dia d'avui, per fer la inscripció demà dijous, darrer dia.

A mig matì han arribat les persones de la brigada i han començat a treballar en la realització de la fossa.

29/1/13

Grup de treball - Recursos de l'Entorn

Continua la realització del grup de treball "Recursos de l'Entorn" que té lloc al CEIP "Salvador Espriu" de Montgat, amb la cinquena sessió que ha tingut lloc avui.


A partir de l'explicació del programari Ardora, per fer activitats que es puguin incrustar en el web, la sessió d'avui ha estat totalment pràctica, on cada grup de treball ha seguit amb els seus itineraris. Per motius personals i de temps, dues persones del grup s'han donat de baixa, pèro una nova persona entrarà a partir de la propera sessió.

Dos moments d'aquesta darrera sessió


28/1/13

Recerca Científica - Extraescolar IES El Vern (IX)

Avui s'han fet les inscripcions dels diferents treballs per a l'Exporecerca Jove.

Per tant, cada grup es va posar amb un ordinador per finalitzar l'informe, si no estava, o per fer la inscripció:
 • Càncer: no va venir a aquesta sessió.
 • Astronomia: han continuat amb la realització de l'informe, i part dela sessió van seguir amb la construcció de la maqueta del forat negre. La inscripció es farà el proper dimecres.
 • Periodisme: Es va continuar amb l'informe i l'anàlisi dels resultats de l'enquesta d'opinió dels lectors dels diaris. La inscripció també es farà el proper dimecres.
 • Fastfood: es va fer la inscripció a l'Exporecerca. Posteriorment, es va continuar amb l'actualització del bloc.
 • Fotografia: es va fer la inscripció a l'Exporecerca. També es va continuar amb l'actualització del bloc.

27/1/13

Mapa acústic d'Argentona - cap de setmana

Avui diumenge s'han pres les dades necessàries per a la realització del mapa acústic d'Argentona, pels caps de setmana.

Mapa d'Argentona
amb els punts d'estudi
assenyalats
Cap a les 10 h del matí he quedat amb la Júlia i el David a l'institut per començar el trajecte. Prèviment, es van seleccionar un total de 30 espais distribuits al llarg de tot el nucli urbà d'Argentona. Amb l'ajuda d'un full de camp, es van recollir les dades necessàries:
 • Nom de l'espai
 • Intensitat del so/soroll: amb el sonòmetre
 • Hora
 • Descripció de l'espai: es va estar durant un temps, a més, per descriure el trànsit que hi havia, discriminant entre ALT, MIG, BAIX.
 • Imatge: es va fer una fotografia de cada un dels espais
Un moment de la presa de dades en una parada
El temps en cada punt de parada va ser d'uns 5 minuts com a màxim.El circuit va durar unes 4 hores, aproximadament, moment que cada un va tornar a casa seva.

L'objectiu, ara, es passar les dades a un mapa d'Argentona i una taula. Finalment, es dibuixarà el mapa amb tres graus d'intensitat: VERMELL, GROC i VERD. Per posar l'espai en cada categoria es basarà en les dades bibliogràfiques de contaminació acústica.

De cara a la propera sessió del Club de Ciència, es veuran els resultats obtinguts a partir de les dades recollides.

23/1/13

Club de Ciència - IES Argentona

Ja queda menys per a la finalització dels informes i la inscripció a l'Exporecerca Jove.

Directament, els diferents grups es van posar a treballar cada un a un ordinador. Pel que respecta a la reunió de seguiment, els continguts van ser els següents:

 • Cor: no van venir.
 • Dermatologia: van continuar amb el desenvolupament de l'informe a partir de les dades obtingudes en els diferents estudis.
 • Celíacs: es va fer la inscripció a l'Exporecerca Jove. Posteriorment, van continuar amb el desenvolupament i actualització del bloc.
 • Ceguera: es va continuar amb l'informe final. Van ensenyar la primera versió de la maqueta del sistema d'advertència. Es va demanar fer un vídeo i la realització dels plànols tant estructurals com del sistema elèctric.
 • Acústica: es va continuar amb la metodologia i els primers resultats de l'estudi dels efectes de la distància en què s'emet el soroll, respecte de l'observdor. S'ha quedat que aquest proper cap de setmana realitzaríem un dels mapes sonors previstos pel municipi d'Argentona.
 • Astronomia: vam parlar de la possiblitat de presentar-se a Ciencia en Acción - Adopta una Estrella, un premi específic d'astronomia, per donar més temps a la finalització del projecte. Es va parlar també de la seva organització i del retard que es porta, de cara a millorar l'eficiència.
De cara a la propera setmana es faran les inscripcions de la resta de treballs de cara a l'Exporecerca Jove, ja que és la darrera sessió per fer-ho.

21/1/13

Recerca Científica - Extraescolar IES El Vern (VIII)


Avui ha estat la darrera sessió abans de la inscripció, dilluns vinent, dels diferents projectes a l'Exporecerca Jove.

Els treballs estan ja en l'estadi final, propers a l'acabament, bàsicament els dos treballs de 4t que havien d'entregar un primer informe durant el dia d'ahir.

Pel que respecta a la situació de cada un, és la següent:

 • Càncer: va sr el treball amb més seguiment d'aquesta sessió. Es va organitzar la informació dels diferents experiments per posar els resultats definitius. D'altra banda, es va comentar el desenvolupament que ha de tenir el seguiment del programa i del web de "La Marató", així com la simulació de l'estudi de la transmissió genètica del càncer, amb la realització d'un pedigrí o arbre genealògic, per finlitzar l'estudi.
 • Astronomia: s'ha dividit el temps en dues activitats. Per una banda, la continuació en la realització de la maqueta del forat negre, i per l'altra, la revisió de l'informe.
 • Periodisme: es va continuar amb el desenvolupament dels resultats i de les enquestes als lectors de premsa escrita. També es va definir la visita que es tindrà a la seu de El Periódico.
 • Fastfood: es va preparar els documents per fer la inscripció a l'Exporecerca, ja que és un dels treballs ja finalitzats.
 • Fotografia: es va acabar l'informe, bàsicament la part de conclusions, bibliografia i annex, amb la definició de les imatges que s'enviaran, juntament amb el resum, quan es faci la inscripció a l'Exporecerca.
 • Alcohol: va continuar amb el desenvolupament de l'informe, amb la finalització de l'estudi amb bacteris, i la preparació del segon estudi, amb Daphnia.
16/1/13

Assessorament a la SI Dosrius

Avui dimecres tocava una nova sessió d'assesorament a la SI Dosrius, concretament amb el grup d'Aula Oberta que estan fent un projecte que implicarà la construcció d'una pista de salt de longitud al pati de l'escola, i amb els dos grups de robòtica.

Pel que respecta al grup d'Aula Oberta, hem estat reestructurant el seguiment del projecte donat les dificultats que implicava treballar amb Google Drive. És per això que les activitats s'aniran passant directament al bloc i el projecte es farà amb Blogger a partir d'ara. La comunicació se seguirà fent, de totes maneres, amb el correu que es va donar d'alta de l'AO dintre de l'entorn de la SI Dosrius. Tota la informació, posteriorment, es passarà a format word per fer l'informe definitiu de cara a l'Exporecerca.

Tota aquesta estona ha permès aclarir aquesta tasca, però no fer feina a l'exterior, aspecte que continuaran els propers dies.

Finalment,  i no per gaire temps, he passat pel grup de robòtica per indicar l'estat actual de l'informe i del poc temps que queda per finalitzar la inscripció a l'Exporecerca.

Club de Ciència - IES Argentona

Els diferents treballs van arribant a la seva finalització.

La sessió es va iniciar amb una breu explicació de les novetats, en relació amb els informes i els blocsweb que s'estan fent en els diferents projectes, que hi han pel que respecta a una possible participació a l'Exporecerca Jove.

Es va fer, posteriorment, una breu reunió conjunta amb tres dels sis treballs, mentre que per la resta, ja es van posar a treballar directament:
 • Cor: van passar les diferents dades de les mesures que necessiten als fulls de càlcul. Posteriorment, van aconseguir-ne de noves a partir de les persones que estaven en el centre.
 • Dermatologia: van seguir amb els experiments. Es va comentar la possibilitat de reduir els temps entre observacions de les mostres, que actualment és de 15 minuts, per 5-10 minuts, de cara a fer una seqüència de seguiment més contínua. Posteriorment, es van passar les dades al full de càlcul i a l'informe.
 • Celíacs: és el primer treball finalitzat, com es va comentar en una anterior entrada, encara que l'estan ampliant amb nous estudis i dades, principalment realcionades amb el cost econòmic i nous contactes de persones afectades de celiaquia, o familiars. Van treballar amb el bloc i reestructurant les diferents imatges que tenen per fer una sèrie de presentacions.
 • Ceguera: durant la setmana van estar avançant en el tema de la maqueta del sistema d'advertència i en la seva posta a punt. També van treballar en el desenvolupament i finalització de la maqueta de l'ull. Durant la sessió d'avui, van estar actualitzant el bloc i l'informe, per finalitzar-lo durant aquesta setmana.
 • Acústica: van estar treballant en el desenvolupament de l'informe. Es va dir de quedar per dintre de dues setmanes per finalitzar el mapa acústic d'Argentona.
 • Astronomia: vam definir els models i tractament de les dades obtingudes en els diferents experiments realitzats. Van treballar amb l'informe passant aquestes dades.

15/1/13

Grup de treball - Recursos de l'Entorn

Avui s'ha fet la quarta sessió del grup de treball "Recursos de l'Entorn" que té lloc al CEIP "Salvador Espriu" de Montgat.

La feina s'ha dividit en dos grans blocs:
 • Explicació del funcioament d'un programari per fer activitats didàctiques amb la possibilitat de ser inserides en el web que s'està fent. S'ha demanat, per part dels participants, fer una presentació dels aspectes més importants per facilitar l'ús d'aquest programari, quedant que es penjarà i serà a l'abast de tothom.
 • Feina personal de desenvolupament de l'itinerari per part dels participants en aquest grup de treball

14/1/13

Recerca Científica - Extraescolar a l'IES El Vern (VII)

Els diferents projectes van adquirint forma i properament tindreu notícies d'algun treball finalitzat.


Primerament, es va mostrar un model de bloc com element important per treballar el seguiment dels projectes que s'estan realitzant. Una vegada això, es van comentar algunes de les novetats sobre la inscripció a l'Exporecerca Jove.

Seguidament, els grups es van posar a treballar, encara que la reunió personalitzada amb cada un no va faltar:
 • Càncer: es va passar tota la informació dels experiments realitzats a l'informe, de cara a avançar-lo.
 • Astronomia: s'han revisat totes les dades dels dos estudis realitzats fins ara, de cara a passar la informació corresponent a l'informe. D'altra banda, es va començar la construcció de la maqueta d'un forat negre, segons un model dels anys 70 que es va trobar a la bibliografia consultada, i que segueix la idea del vídeo que es va passar la setmana anterior.

Model de forat negre dels anys 70.
Font: http://www.sciencemuseum.org.uk
Disposició de les diferents
peces per fer el forat negre
Començant a treballar el model
de forat negre per fer el tercer estudi


 • Periodisme: es va continuar amb l'anàlisi de les portada a partir de les impressions que es van fer de les mateixes.
 • Fastfood: l'informe s'ha d'entregar fet a finals d'aquesta setmana. El van revisar i van començar a treballar el resum amb les paraules clau.
 • Fotografia: de la mateixa manera que l'anterior treball, el seu informe ha de ser entregat a finals d'aquesta setmana. Per això es va revisar alguns dels paràmetres a estudiar. També s'ha comentat que les imatges per fer el petit vídeo s'aniran a buscar durant aquesta setmana. S'ha començat a fer el resum amb les paraules clau.
 • Alcohol: es va revisar l'informe i també les concentracions d'alcohol definides per a cada mostra i es van apuntar al full de càlcul corresponent. També s'ha indicat que l'estudi amb bacteris acabaria aquesta setmana, per començar l'estudi amb eucariotes (Paramecium i Daphnia).

13/1/13

Primer treball finalitzat del Club de Ciència!!

Els objectius principals del treball LA CELIAQUIA, UNA MALALTIA AMAGADA han esta tassolits i ja s'ha inscrit per poder participar a l'Exporecerca Jove. Els treballs seleccionats se sabran a mitjans de febrer.
Podeu consultar el treball complet en el seu blocweb, que ha superat a dia d'avui els 500 visitants (cliqueu sobre la imatge):
Felicitats per la feina feta!!

10/1/13

Club de Ciència - IES Argentona

Ahir va tenir la primera sessió del nou any del Club de Ciència a la Biblioteca del centre.

Després d'una breu presentació fent referència als terminsi que tenim per fer i presentar els informes, fins el 30 de juny, cada grups es va posar a treballar:
 • Cor: no s'ha fet feina perquè no van venir.
 • Dermatologia: van fer noves mostres de pintaungles amb els portaobjectes, i van construir noves caixes per fer els experiments.
 • Celíacs: es va fer l'estudi de presència de gluten, amb el quit GlutenTox Sticks, a tres aliments sòlids i un de líquid, amb i sense gluten. Els resultats es publicaran properament.
 • Ceguera: van avançar el bloc i la maqueta de l'ull. Vam comentar la possibilitat de posar en el nervi òptic fragments de fibra òptica perquè fes la sensació de transmissió de llum cap al cervell. A més, van posar una lent com a cristal·li a la maqueta de l'ull. També van treballar l'informe.
 • Acústica: només va venir una persona del grup que es va dedicar a avançar l'informe a partir de la informació que tenia sobre els diferents experiments que van començar abans de festes.
 • Astronomia: només va venir una persona del grup; no va poder treballar ja que no tenia cap material i va ajudar a d'altres grups.


5/1/13

Nou any i noves recerques

Un nou any ha començat i els diferents treballar de recerca que estic assessorant segueixen el seu curs. L'objectiu és tenir els informes fets de cara a final de mes, moment en que es farà una selecció interna per escollir aquells que puguin anar a l'Exporecerca Jove.

Ahir vag estar per  Argentona fent l'assessorament de dos dels projectes del Club de Ciència "Eureka", el treball sobre la celiaquia i el de la ceguera.

Pel que respecta al primer, Celiaquia, es va fer la simulació de determinació del gluten en un aliment mitjançant el quit d'electroforesi en agarosa. Per fer-ho es van utilitzar tres colorants alimentaris, vermell, blau i groc. Es van fer les diferents combinacions, quedant el blau com a "gluten", mentre que la resta, serien altres substàncies. El resultat va ser força positiu i va permetre veure com es poden separar "components alimentaris" i identificar "gluten".

La Paula i la Nàdia preparant el funcioament de l'electroforesi

D'altra banda, també es va utilitzar per primera vegada un quit per identificar gluten en elsaliments. Aquest quit, anomenat GlutenTox Sticks, prové dels EUA i es comercialitza aquí per l'empresa NIRCO, S.L. Diagnóstico & Investigación. Correspon a una sèrie de tires que detecten aquesta proteïna per immunocromatografia. Mitjançant l'extracció del gluten per una solució, posteriorment fent una dilució i, finalment, dectectat per aquestes tires, es pot saber aquesta presència o no i quantificar aproximadament el seu contingut en part per milió (ppm).


Un moment del treball amb la Paula i la Nàdia

Podeu veure pas per pas tot el desenvolupament d'aquesta sessió al web del treball:

http://treballrecercaceliacs.blogspot.com.es/

Per la tarda vaig visitar les autores i autor del treball sobre Ceguera. Vam estar revisant la maqueta de l'aplicació per als pals de les persones cegues que estan fent. Em van explicar la maqueta, així com el seu funcionament. Posteriorment, vam estar treballant en l'informe del treball, així com en el bloc.


Realitzant l'informe i treballant sobre la maqueta

De la mateixa manera, podeu trobar tota la informació a:

http://cclavisio.blogspot.com.es/